Образцы исков лнр о расторжении брака

Образец искового заявления о расторжении брака (обновленный с учетом практики судов – февраль 2018)

Образцы исков лнр о расторжении брака

Вашему вниманию предоставляется образец искового заявления о расторжении брака с учётом требований нового Гражданского процессуального кодекса Украины, который вступил в силу 15 декабря 2017 года. В основу иска взята одна из наиболее распространённых ситуаций: жена подаёт на развод, ребёнок остаётся проживать после расторжения брака с матерью.

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

вул. Губи, 5

м. Кам'янське, 51925

позивач:

Іванова Марія Іванівна

пр. Гімназичний, 12/12

м. Кам'янське, 51925

і.п.н. 1234567890

адреса електронної пошти відсутня

тел.: 0676767677

відповідач:

Іванов Іван Іванович

вул. Паторжинського, 13/13

м. Дніпро, 49044

і.п.н. 1236549878

адреса електронної пошти невідома

засоби зв’язку невідомі

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання шлюбу.

20 вересня 2008 року між мною, Петровою (зараз – Іванова) Марією Іванівною, та відповідачем Івановим Іваном Івановичем, було укладено шлюб, зареєстрований Бабушкінським відділом РАГС Дніпропетровського міського управління юстиції, актовий запис № 3456 (копія свідоцтва про шлюб додається).

Від спільного шлюбу маємо малолітню дитину Іванову Клавдію Іванівну, 20 вересня 2009 року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Приблизно з липня 2016 року між мною та відповідачем припинені шлюбні стосунки, з цього ж періоду ми не ведемо спільного господарства.

Після розірвання шлюбу спільна дитина залишиться проживати зі мною. Спір про розділ майна відсутній. Між мною та відповідачем також є домовленість, відповідно до якої відповідач добровільно буде надавати кошти на утримання дитини.

Подальше збереження шлюбу неможливе, оскільки між сторонами повністю втрачено почуття любові та поваги.

Вважаю, що надання строку для примирення, а також збереження шлюбу, протирічитиме моральним засадам суспільства.

Відповідно до ч. 1 ст. 110 СК України позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Згідно ч. 2 ст. 112 СК України суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

Щодо підсудності. У відповідності до ч. 2 ст.

28 ЦПК України позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

У зв'язку з тим, що спільна від шлюбу дитина проживає зі мною і находиться на моєму утриманні, тому позовну заяву подано за місцем мого проживання – до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська.

Щодо інших вимог ЦПК України до позовної заяви.

1. Відповідно до ст. 93 ЦПК України (яка зазначає право позивача поставити письмові запитання відповідачу) – позивач не задає таких запитань.

2. Щодо вжиття заходів досудового врегулювання спору – розірвання шлюбу за умови наявності неповнолітньої дитини можливе лише в судовому порядку. Обов’язкового досудового врегулювання такого спору законодавства не вимагає.

3. Оригінали доказів, копії яких додано до позовної заяви, є в наявності осіб, зазначених навпроти кожного такого додатку.

4. Попередній (орієнтовний) розрахунок сум судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи: позивачем сплачено судовий збір у розмірі 704,8 грн. Інших витрат позивач нести не буде.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 112 СК України, ст. 28 ЦПК України,

ПРОШУ:

Розірвати шлюб, укладений між Петровою (Івановою) Марією Іванівною та Івановим Іваном Івановичем, зареєстрований 20 вересня 2008 року Бабушкінським відділом РАГС Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, актовий запис № 3456.

Відновити дошлюбне прізвище позивача з Іванової на Петрову.

Стягнути з Іванова Івана Івановича (і.п.н. 1234567891) на користь Іванової Марії Іванівни (і.п.н. 32165491) судовий збір у розмірі 704 (сімсот чотирьох) гривень 80 копійок.

Додатки:

1. Оригінал квитанції про сплату судового збору (для суду);

2. Копія паспорту позивача (оригінал знаходиться у позивача);

3. Копія свідоцтва про шлюб (оригінал знаходиться у позивача);

4. Копія свідоцтва про народження дитини (оригінал знаходиться у позивача);

5. Заява про відсутність аналогічної справи про розірвання шлюбу (для суду).

Позовна заява, а також додані до неї матеріали, надані суду в двух екземплярах.

15 січня 2018 року                                                       М.І. Іванова

Тэги: расторжение брака, розірвання шлюбу, образец искового заявления о разводе, зразок позовної заяви про розлучення, адвокат днепродзерєинск, адвокат каменское, адвокат дніпродзержинськ, адвокат кам'янське, развод несовершеннолетние дети, розлучення неповнолітні діти, семейный адвокат, сімейний адвокат, как развестись, як розлучитися, судебный сбор за развод, судовий збір за розлучення, развод через ЗАГС, розлучення через ЗАГС, иск о разводе, позов про розлучення, как офоромить развод Украина, як оформити розлучення Україна, аліменти при розлученні, алименты при разводе, розподіл майна, раздел имущества, адвокат Каменское, адвокат Кам'янське, адвокат Днепродзержинск

Источник: https://delegelata.com.ua/rast/obrazets-iskovogo-zayavleniya-o-rastorzhenii-braka

Жителям ЛНР рассказали о процедуре расторжения брака

Образцы исков лнр о расторжении брака

Ведущий специалист Кировского городского управления юстиции Юлия Авдеева 23 января рассказала жителям ЛНР как можно расторгнуть брак в отделах ЗАГС или в судебном порядке в соответствии с законодательством ЛНР.

Форма и порядок расторжения брака определяются положениями Семейного кодекса ЛНР и Временными правилами государственной регистрации актов гражданского состояния.

Расторжение брака в отделе ЗАГС

Расторжение брака в отделе ЗАГС возможно при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.

Супруги должны подать совместное письменное заявление о рассторжении брака, в котором указывают отсутствие у них общих детей.

Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака, такое заявление, подпись которого нотариально заверена, от его имени может подать второй супруг или представитель.

Расторжение брака регистрируется независимо от наличия у супругов несовершеннолетних детей, если отсутствующий супруг:

 • признан судом безвестно отсутствующим;
 • признан судом недееспособным;
 • осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Брак, расторгаемый в отделе ЗАГС, прекращается со дня выдачи свидетельства о расторжении брака.

Расторжение брака в судебном порядке

Расторжение брака осуществляется только в судебном порядке, путём подачи в суд иска о расторжении за исключением случаев указанных выше, если у супругов есть общие несовершеннолетние дети и один из супругов не возражает развестись, но уклоняется от расторжения брака в отделе ЗАГС. При взаимном согласии супругов суд расторгает брак без выяснения причины развода.

В судебном порядке расторгают брак, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь семьи невозможна. Суд может принять меры к примирению супругов при отсутствии согласия одного из них на развод. В этом случае предоставляется срок для примирения в течении трёх месяцев. Если это не привело к изменениям, то суд расторгает брак.

Если при расторжении брака в судебном порядке отсутствует соглашение между супругами о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей или нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах таких средств либо о разделе общего имущества супругов или, если данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, то суд обязан:

 • определить, с кем из родителей будут проживать несовершенно-летние дети после развода;
 • определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей;
 • по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности;
 • по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер такого содержания.

Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения суда в законную силу, подлежащее в дальнейшем государственной регистрации.

Регистрация расторжения брака

При государственной регистрации расторжения брака в паспортах (паспортных документах) граждан, брак которых расторгнут, вносится отметка о регистрации расторжения брака с указанием места и даты, фамилии, собственного имени, отчества лица, с которым расторгнут брак, фамилии после регистрации расторжения брака.

Если государственная регистрация расторжения брака была проведена при отсутствии одного из супругов, отметка  в его паспорте делается при вручении ему свидетельства о расторжении брака отделом ЗАГС, который выдает свидетельство о расторжении брака с указанием фактического места и даты государственной регистрации расторжения брака.

Отметка о расторжении брака на основании решения суда, вступившего в законную силу, вносится в паспорта лиц, брак между которыми расторгнут, в случае их обращения в территориальный отдел и предъявлении решения суда.

Тот из супругов, который желает восстановить свою добрачную фамилию, должен письменно заявить об этом в отделе ЗАГС при государственной регистрации расторжения брака.

Если супруг, в паспорт которого вносится отметка о регистрации расторжения брака, переменил фамилию на ту, которая была до заключения брака, то на первую страницу паспорта вносится отметка, что в связи с переменой фамилии паспорт или паспортный документ подлежит обмену в месячный срок.

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства любого из них или по месту государственной регистрации заключения брака.

За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельства предусмотрено:

 • оплата госпошлины в соответствии с Законом ЛНР «О государственной пошлине»;
 • оплата за предоставление услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, размеры которых определены приказом Министерства юстиции ЛНР «Об установлении стоимости платных услуг».

© miaistok.su

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://miaistok.su/zhitelyam-lnr-rasskazali-o-protsedure-rastorzheniya-braka/

Образец заявления о разводе днр скачать

Образцы исков лнр о расторжении брака

В ______________________ суд ул. _____________, д.__, кв.___, ул.

_____________, д.__, кв.___, Между мной и ответчиком «____» _________________ года был заключен брак, зарегистрированный __________________________ городским отделом регистрации актов гражданского состояния г. _______________, _________________ области, актовая запись N ____________.

Ответчик не принимает надлежащего участия в воспитании ребёнка. Все мои попытки сохранить брачные отношения не увенчались успехом, в связи с чем, примирение и дальнейшая наша совместная жизнь невозможна.

Спор по определению места жительства, а также участия ответчика в воспитании ребёнка отсутствует.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 104, 105, 109, 110, 112, СК Украины, ст.

ст. 3, 81, 118 – 120 ГПК Украины,

 1. Принять настоящее заявление к рассмотрению.
 2. Расторгнуть заключенный «___» ___________________г. брак между мной и ответчиком.
 3. Взыскать с ответчика в мою пользу судебные расходы.
 4. Расходы по выдачи свидетельства о расторжении брака возложить на ответчика.

Приложение: копия свидетельства о рождении ___________ серии ___ № _______________ от ________________ – 1 экземпляр на 1 странице; копия свидетельства о заключении брака серии _______ № __________________ от ________________ – 1 экземпляр на 1 странице; квитанция об оплате судебного сбора.

– 1 экземпляр на 1 странице. «___» ___________ 20___г. _______________________

Исковое заявление о расторжении брака днр

и в РФ, и в ДЛНР. Однако процесс расторжения брака в Украине более дорогостоящий и длительный, т.к.

связан с выездом и, в некоторых случаях, с нотариальным заверением документов. Если же брак заключен в ДЛНР после г. то и расторгать его нужно только в ДЛНР, т.к.

в Украине такой брак не считается заключенным. Но как показывает практика так почти не бывает, поскольку либо есть дети, либо только один из супругов находится в территории Украины.

Следствием этого есть то, что необходимо обращаться для расторжения брака исключительно в суд.

Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса

Исковое заявление о расторжении брака днр образец

акта о браке.

Документами, подтверждающими факт расторжения

Исковое заявление о расторжении брака через суд с детьми и без детей 2019

Если в указанный срок недостатки не устраняются, суд возвращает заявление. В качестве примера для ознакомления предлагаем Вам образец искового заявления.

Используйте готовые образцы качестве основы для оформления собственного искового заявления. Если у Вас возникнут вопросы, звоните по телефону горячей линии или пишите сообщение в чат — юрист бесплатно проконсультирует Вас по любому возникшему вопросу. В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.

Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.

Исковое заявление о расторжении брака

Он применяется в 2019 году и будет также актуален в 2019 году. При заполнении образца обратите внимание, что не допускается сокращений, пишите все слова полностью.

Адрес лучше указать с индексом. Будет не плохо, если укажите телефоны истца и ответчика.

Мировому судье судебного участка № _____ по городу______________ «___»_________ ____ г.

я вступил(а) в брак с _________ (ФИО ответчика).

Совместно проживали до «___»_________ ____г.

Брачные отношения между истцом и ответчиком с указанного времени прекращены. Общее хозяйство с указанной даты не ведется.

Истец: ____________________________

Между мной и ответчиком «____» _________________ года был заключен брак, зарегистрированный __________________________ городским отделом регистрации актов гражданского состояния г. _______________, _________________ области, актовая запись N ____________. Ответчик не принимает надлежащего участия в воспитании ребёнка.

Все мои попытки сохранить брачные отношения не увенчались успехом, в связи с чем, примирение и дальнейшая наша совместная жизнь невозможна. Спор по определению места жительства, а также участия ответчика в воспитании ребёнка отсутствует. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.

ст. 104, 105, 109, 110, 112, СК Украины, ст. ст. 3, 81, 118 – 120 ГПК Украины, 1. Принять настоящее заявление к рассмотрению.

2. Расторгнуть заключенный «___» ___________________г. брак между мной и ответчиком. 3. Взыскать с ответчика в мою пользу судебные расходы.

4. Расходы по выдачи свидетельства о расторжении брака возложить на ответчика.

Приложение: копия свидетельства о рождении ___________ серии ___ № _______________ от ________________ – 1 экземпляр на 1 странице; копия свидетельства о заключении брака серии _______ № __________________ от ________________ – 1 экземпляр на 1 странице; квитанция об оплате гос. пошлины в размере 8,50грн. – 1 экземпляр на 1 странице; квитанция об оплате расходов на ИТО в размере 31,25грн.

— 1 экземпляр на 1 странице;

Образец заявления на развод гражданина россии с гражданкой днр

Фактически, расторжение брака для иностранцев иди же смешанных браков между гражданами РФ и других стран, осуществляется практически в том же порядке, что бракоразводные процессы между гражданами РФ.

Где, куда подается заявление Если у сторон нет разногласий по поводу прекращения брачного союза, ходатайство подается в отделение ЗАГС по адресу регистрации одного из супругов. Правовед.

RU 472 юриста сейчас на сайте

 1. Семейное право
 2. Заключение и расторжение брака

Здравствуйте!

Я хотел бы развестись со своей супругой. Мы являемся гражданами ДНР. На сегодняшний день проживаем в России. Я в Москвовской области супруга в г.Железногорске, она не против развестись.

Ответы юристов (1)

 • Все услуги юристов в Москве Помощь при расторжении брака Москва от 15000 руб. Признание брака недействительным Москва от 35000 руб.

Уже через 30 дней с момента подачи они смогут получить удостоверение о разводе (п.3 ст. 19 СК РФ). Законом предусмотрена возможность завершения брачного союза через ЗАГС даже при наличии малолетнего ребенка.

В согласии с п.2 ст. Рассмотрение заявления о разводе в суде Рассмотрение дела по заявлению о расторжении брака назначается мировым судьей не раньше, чем через месяц с момента его подачи. Быстрее нельзя — это время строго установлено законом.

Скачать образец искового заявления о расторжении брака днр

Это Может быть суд или РАГС. То же самое касается наличия детей в браке. Защита их интересов в Украине является первоочередной задачей.

Именно поэтому оформить развод паре, у которой есть дети, можно только через суд. Расторжение брака через суд начинается с написания заявления. По требованиям гражданского процессуального права, подобное заявление подается в виде иска, а следовательно, к нему применяются все требования, установленные ГПК Украины.

Для того чтобы развестись с женой или с мужем, к иску необходимо приложить следующие документы:

 1. копию свидетельства о браке;
 2. копию своего паспорта, а если супруг не возражает против развода, тогда и копию его документа;

Кроме того, что вам необходимо написать заявление в суд, нужно еще составить соглашение о воспитании и обеспечении ребенка после развода родителей.

Образец заявления на развод

Образец искового заявления в суд Украины о расторжении брака супругов, у которых есть общие несовершеннолетние дети. Вместо того, чтобы взять не совсем подходящий бланк искового заявления о разводе, рекомендуем воспользоваться образцом заявления в суд, приведенным ниже.

Если в семье есть несовершеннолетние дети, то расторгнуть брак по совместному заявлению не получится, необходимо обращаться в суд. Что необходимо указать в заявлении о расторжении брака.

Фамилию имя отчество истца и ответчика (желательно год рождения). Необходимо обязательно указать когда и где регистрировался брак.

Итак Вашему вниманию образец заявления на развод. Измените свои данные, указав правильные даты, фамилии и документы. Жовтневый районный суд г. Мариуполя Ответчик: Сидоров Федор Федорович уроженец города Мариуполя 87500 г.

Источник: http://credit-helper.ru/obrazec-zajavlenija-o-razvode-dnr-skachat-25741/

Исковое заявление в суд о расторжении брака: образец заполнения иска о разводе, как правильно написать и кем может быть подано в Украине

Образцы исков лнр о расторжении брака

Развод – болезненная процедура для каждого. Конфликты, сложные периоды бывают у всех, но если вы все взвесили и не видите другого выхода, вам не помешает прочесть эту статью.

Украинским законодательством определена возможность развода через суд по заявлению обоих супругов или на основании иска одного их них.

Второе совсем не значит, что расторжение брака не состоится, но следует морально подготовиться к возможному сроку примирения. Чтобы процедура прошла быстро и безболезненно важно тщательно подготовить документы.

Какое заявление нужно писать судье на развод?

Сразу же отметим. Если в супругов нету несовершеннолетних общих детей и оба согласны на развод — можете:

Далее рассмотрим обстоятельства развода в судебном порядке при наличии ребенка и несогласии одного из супругов.

Если супруги согласны, но есть общие несовершеннолетние дети

Если пара желает развода, следует подготовить совместное заявление супругов о расторжении брака. Ст. 109 СКУ предусматривает подачу заявления в суд.

Стаття 109 СКУ. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

 1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.
 2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
 3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.
 4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Также нужно приложить договор об определении места жительства ребенка. В нем следует:

 • аргументировать с кем ребенку будет лучше проживать;
 • какое участие в его жизни будет принимать второй супруг.

Договор следует заверить нотариально.

Если один не согласен

В этом случае нужно подготовить исковое заявление для его дальнейшей передачи в суд. Стоит заметить что, развод без детей через суд также подпадает под исковое производство.

В данном иске можно выдвинуть претензии по разделу имущества. Но! т.к. вопросы раздела имущества рассматриваются достаточно долго, а окончательное решение суд вынесет по обоим вопросам одновременно, мы советуем начинать два отдельных производства.

Кем может быть подано исковое заявление в суд?

Ст. 110 СКУ определяет кто имеет право подать иск в суд:

 1. Один супруг.
 2. Один супруг до достижения ребенком годовалого возраста, если другое лицо признало отцовство или если мужа, как отца, по решению суда исключено из актовой записи о рождении ребенка.
 3. Один супруг во время беременности жены, если другое лицо признало отцовство будущего ребенка.
 4. Опекун, если этого мешает интересам недееспособного супруга.

Во время беременности жены и на до достижения одного года ребенку нельзя предъявить иск. Исключение: когда один из супругов совершил противоправный поступок, имеющий признаки криминального правонарушения. Больше информации по этой теме можно найти здесь.

Основания расторжения брака

Для судьи основанием для развода является заявление. Согласно ст. 112 СКУ суд рассматривает обстоятельства для аннулирования брака по иску одного из супругов.

Стаття 112 СКУ. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя

 1. Суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя.
 2. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Таким образом судебная инстанция берет во внимание фактические взаимоотношения в семье.

Немало важным для решения будет наличие общего малолетнего ребенка, ребенка-инвалида и другое.

Постановление вынесет судья, если совместная жизнь супругов противоречит интересам одного из них или интересам детей.

Как правильно составить?

Исковое заявление относится к процессуальным актам, законодательством Украины не допускается его свободная форма заполнения. Согласно ст. 151 ГПКУ заявление должно быть заполнено в письменной печатной форме и подписанно заявителем.

Форма искового заявления о расторжении брака

Заявление должно содержать:

 • наименование суда;
 • ФИО истца и ответчика (писать полностью, инициалы не принимаются), даты рождения, идентификационные номера, адреса, контактные данные;
 • данные о заключении брака;
 • если есть несовершенные дети:
  • дату их рождения,
  • серию и номер свидетельств о рождении,
  • полное наименование органа, зарегистрировавшего рождение ребенка.
 • описание причины развода, подробное изложение обстоятельств;
 • следует указать с кем проживают дети, какое участие в их жизни и воспитании принимает ответчик;
 • споры о проживании детей, материальные споры;
 • желание о смене фамилии, другое.

Какие причины развода написать в бланке?

Аргументируйте свою позицию и изложите причины развода. Такими могут быть: личные и бытовые, материальные проблемы в семье.

Например: чувство неприязни, алкогольная или наркозависимость супруга, применение насилия, агрессии и т.п. по отношению к истцу или ребенку.

Просительная часть

Руководствуясь ч.2 ст. 104, ст. 105, 110, 112 СКУ следует правильно составить прошение о расторжении брака и месте жительства детей.

По сути, это требования к ответчику, которые истец просит удовлетворить. Тут же, если требуется, можно выразить прошение:

Порядок подачи иска о разводе в Украине

Если кратко, то вся процедура развода в одностороннем порядке проходит по следующему алгоритму:

 1. Подготовка оригиналов и копий документов, приведенных ниже.
 2. Составление иска.
 3. Оплата судебного сбора.
 4. Подача документов в суд.

Куда подавать заполненный образец?

Вопрос развода относится к компетенции суда общей юрисдикции. Обычно иски подаются по месту нахождения ответчика (ст. 27 ГПК) или последнему известному адресу регистрации, если его местонахождение неизвестно (п. 10 ст. 28 ГПК). Также иск может быть направлен по месту регистрации истца по состоянию здоровья или при уходе над малолетним ребенком.

Если решение о расторжении брака обоюдное, обращаться следует в суд по прописке пары или одного из них. Если кто-то не согласен расставаться, истцу нужно обратиться в суд по месту регистрации ответчика.

Если вы проживаете в другом городе без прописки и хотите развестись, тогда обязательно прочитайте этот материал.

Оплата госпошлины

В соответствии со ст. 4 ЗУ «О судебном сборе» за подачу искового заявления о расторжении брака нужно заплатить 40% прожиточного минимума для работоспособных лиц. Таким образом в 2018 году ставка составляет 704,8 грн.

Банковские реквизиты для оплаты можно узнать в этой статье или непосредственно в суде.

В случае подачи заявления о разводе с лицом, признанным без вести пропавшим судебный сбор не платят.

Что прикрепить?

Кроме двух экземпляров искового заявления нужно предоставить:

 • оригинал и копия свидетельства о браке;
 • оригинал и копия справки о составе семьи и месте жительства;
 • оригинал квитанции об оплате судебного сбора;
 • две копии свидетельств о рождении детей на каждого;
 • копию паспортов и идентификационных кодов.

Подробнее о необходимых документах для суда читайте в этой статье.

Подача документов на расторжение брака

Исковое заявление можно предъявить по прописке истца, если он по уважительной причине не может явиться в судебную инстанцию по месту жительства ответчика или же на его иждивении малолетние дети.

Но в таком случае не забудьте предоставить веские аргументы невозможности обращения в суд по месту жительства ответчика.

А теперь обсудим небольшую особенность.

Место жительства ответчика неизвестно

Случается и такое, без паники. Если вы не знаете адрес, по которому проживает или зарегистрирован супруг, иск можно подать по последнему известному месту жительства/регистрации/работы. В случае если супруг не зарегистрирован в Украине — по предыдущему месту жительства/регистрации/нахождении имущества.

Срок рассмотрения

В месячный срок со дня подачи заявления. До истечения этого срока можно передумать и забрать заявление из суда согласно ст. 178 ГПКУ. Суд принимает решение, которое вступает в силу спустя месяц после подписания. Следует заметить, что суд может остановить производство и установить до 6 месяцев срок примирения.

Если решение суда о разводе у вас на руках, брак официально расторгнут. Ранее нужно было еще обращаться в РАГС и ставить печать в паспорт о разводе, но сейчас эта процедура упразднена.

Внимание! Не забудьте поменять паспорт в течении месяца, если вы сменили фамилию.

В пылу эмоций, на фоне кризиса в отношениях часто возникают мысли о разводе. Не действуйте сгоряча, убедитесь, что это решение единственный правильный выход из сложившейся ситуации. Если намеренье твердо, постарайтесь решить вопрос мирно.

Надеемся, наша статья была для вас полезной.

На сколько статья была полезной?

1

Загрузка…

13 Комментариев

Источник: https://moi-prava.com/sp/brak/rastorzhenie/cherez-sud/iskovoe-zayavlenie.html

Семейный адвокат в Луганске ЛНР, юрист по разводам в Луганске ЛНР

Образцы исков лнр о расторжении брака

Наш офис работает без выходных. Чтобы начать развод в Луганске свяжитесь с нашим семейным адвокатом, звоните по указанным ниже телефонам.

Тел: 067 455-35-29Тел: 050 904-51-03Тел: 093 25-25-561

или напишите нам – будем рады ответить: advokat@oap.kiev.ua

Заказ услуги онлайн 24 часа

1. Развод через ЗАГС Луганска с участием семейного адвоката

Супруги, которые проживают в Луганске и не имеют детей, имеют право подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о расторжении брака.

Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, нотариально удостоверенное или приравненное к нему, от его имени может подать второй из супругов.

Орган государственной регистрации актов гражданского состояния составляет актовую запись о расторжении брака по истечении одного месяца со дня подачи такого заявления, если она не была отозвана. Брак в Луганске будет расторгнут независимо от наличия между супругами имущественного спора.

2. Развод через суд в Луганске ЛНР с помощью  адвоката по семейным делам

Иск о расторжении брака может быть предъявлен одним из супругов в суды Луганска. Семейный адвокат в Луганске поможет оформить все нужные документы и сопроводит дело от начала до вынесения решения судом о разводе.

Семейный адвокат не сможет подать заявление о разводе в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное поведение, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка.

Муж, жена имеют право предъявить иск о расторжении бракаво время беременности жены, если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом.

Муж, жена имеют право предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство в отношении него признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка.

Наши адвокаты и юристы по семейным делам выделяют такие причины для развода через суд в Луганске

При наличии детей расторжение брака в Украине возможно только по решению суда, т.е. развод через суд.

Суд выясняет фактические взаимоотношения супругов, действительные причины иска о расторжении брака, принимает во внимание наличие малолетнего ребенка, ребенка-инвалида и другие обстоятельства жизни супругов.

Суд вынесет решение о расторжении брака, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречило бы интересам одного из них или интересам их детей.

В результате бракоразводного процесса определяются условия и основания для развода. Семейные адвокаты в Луганске чаще всего причиной развода выделяют те случаи, когда между супругами отсутствуют любые брачные отношения и совместное хозяйство. Поэтому если суд решит, что брак не разрушен окончательно и бесповоротно, то такой союз разорван не будет.

Ваш семейный адвокат напомнит, что оформление развода касается всех членов семьи, в частности, несовершеннолетних детей.

Если развод будет угрожать благосостоянию общих детей, или по другим причинам будет противоречить принципам социального сосуществования, несмотря на абсолютное и бесповоротное отсутствие брачных отношений, суд примет меры по примирению супругов.

Наш офис работает без выходных. Чтобы начать развод в Луганске свяжитесь с нашим семейным адвокатом, звоните по указанным ниже телефонам.

Тел: 067 455-35-29Тел: 050 904-51-03Тел: 093 25-25-561

или напишите нам – будем рады ответить: advokat@oap.kiev.ua

Заказ услуги онлайн 24 часа

Семейный адвокат в Луганске: «Кто виноват в разводе?»

В бракоразводном процессе суд не разбирается, кто виноват в распаде семьи. Никто из супругов не может требовать признания вины в заявлении в суд на развод.

Суд откажется вынести решение об установлении вины, так как Семейный кодекс Украины не содержит положения о вине в бракоразводном процессе. В результате, ни один из супругов не будет считаться виновным в официальном прекращении брака.

Несмотря на это, решением суда могут быть определены условия содержания и воспитания общих несовершеннолетних детей разведенных супругов, и порядок установления контактов родителей с детьми.

После того, как суд решит, в какой мере каждый из родителей обязуется нести расходы на содержание и воспитание ребенка, суд также вынесет решение о взыскании алиментов.

Помощь  адвоката по семейным делам в Луганске: оформление договора об алиментах

Семейный адвокат поможет родителям заключить договор об уплате алиментов на ребенка. Договором определяют размер и сроки выплаты алиментов. Условия договора не могут нарушать права ребенка.

Договор заключается в письменной форме и нотариально заверяется. Наши семейные адвокаты обязательно предусмотрят все нюансы, важные для такого рода договоров.

В случае невыполнения одним из родителей своей обязанности по договору алименты с него могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса.

Тот из родителей, с кем проживает ребенок, и тот из родителей, кто проживает отдельно от него, могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (жилой дом , квартиру, земельный участок и т.д.).

Право собственности на недвижимое имущество оформляется на самого ребенка или на ребенка и того родителя, с кем он проживает.

В случае заключения такого договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно содержать его.

Заключение договора не освобождает того родителя, что проживает отдельно, от обязанности принимать участие в дополнительных расходах на ребенка.

Суд может возложить на обоих супругов полную родительскую ответственность, в особенности, если у родителей есть письменное соглашение о выполнении родительских обязательств. Если же письменного соглашения у супругов нет, то суд может вынести решение о выполнении родительских обязанностей с учетом права ребенка на воспитание и образование обоими родителями.

Услуги адвоката по семейным делам Луганска ЛНР: дети после развода

На первой же консультации ваш семейный адвокат расскажет о ваших правах и бязанностях. Вопросы воспитания ребенка решается родителями совместно. Тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, обязан принимать участие в его воспитании и имеет право на личное общение с ним.

Если развод состоялся, то ваша бывшая половинка с которой проживает ребенок, не имеет права препятствовать вам общаться с ребенком и участвовать в его воспитании, если такое общение не препятствует нормальному развитию ребенка.
Вы как родители имеете право заключить договор об осуществлении родительских прав и выполнения обязанностей тем из вас, кто проживает отдельно от ребенка. Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Если вы не сможете договориться с бывшей супругой/ом, то суд может принять решение об установлении графика общения с ребенком.

Принимая решение о контактах матери или отца с ребенком, суд определит, когда, где и в какое время родитель, который не проживает с ребенком, сможет с ним встречаться.

Однако если между супругами не возникает споров на этот счет, и они сами могут договориться о том, где и когда не проживающий с ребенком родитель сможет его видеть, суд, по просьбе отца или матери, не станет выносить соответствующее распоряжение.

Решение о разводе может также включать в себя постановление об алиментах, поэтому суд должен определить, каким образом каждый из родителей будет удовлетворять потребности ребенка, связанные с его содержанием и воспитанием.

Адвокат в Луганске по семейным делам: раздел имущества после развода

Имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.

В общей совместной собственности супругов может быть любое имущество (квартиры, машины, земельные участки, предметы домашнего обихода и т.д.). Объектами права общей совместной собственности является заработная плата, пенсия, стипендия, другие доходы, полученные одним из супругов.

Если одним из супругов заключен договор в интересах семьи, то деньги, иное имущество, в том числе гонорар, выигрыш, которые были получены по этому договору, является объектом права общей совместной собственности супругов.

Вещи для профессиональных занятий (музыкальные инструменты, оргтехника, врачебное оборудование и т.п.

), приобретенные за время брака для одного из супругов, являются также объектами права общей совместной собственности супругов.

В постановлении о разводе, суд может вынести решение о разделе имущества супругов. Для этого муж или жена должны подать заявление о разделе, причем, если супруги заранее договорились о том, каким образом они будут делить имущество, бракоразводный процесс не будет затягиваться по причине раздела. В противном случае, будет отдельное судебное разбирательство о разделе имущества.

Источник: https://oap.kiev.ua/semeynyiy-advokat-v-luganske/

Юрист ответит
Добавить комментарий